romanul: Ultimul drum / Der letzte Weg

ISBN: 978-606-640-347-4, Editura ANAMAROL-Bucureşti, 2019. Text bilingv: română/germană, 180 pagini

   Nedezmințindu-se și neîndepărtându-se de sursa sa predilectă de inspirație, de data aceasta istoria este utilizată de Paul Lucian Letzner, doar ca un instrument necesar pentru a marca cronologic evenimentele, întâmplările, experiențele de viață, dar și pentru a ilustra evoluția personajului său în contextele politice, sociale, economice, culturale specifice, de la venirea sa pe lume și până la părăsirea acesteia. 

   În definitiv, este tot istorie…. dar este istoria unei vieți dure, grele, marcată la începuturile ei de greutăți, lipsuri și sărăcie extremă, este istoria unei zbateri permanente pentru a reuși într-o lume contemporană aflată mereu sub semnul dezechilibrelor, conflictelor, contradicțiilor, schimbărilor de orice fel.      (L.B.)

_______________________________________

   Diese Zeitgeschichte verschont nichts und distanziert sich nicht von der bevorzugten Inspirationsquelle von Paul Lucian Letzner. Diese Geschichte wird nur als notwendiges Instrument zur Chronologie der Umstände, Ereignisse und Lebenserfahrungen verwendet. Zugleich soll sie die Entwicklung des Charakters seines Hauptdarstellers im politischen und sozialen Zusammenhang veranschaulichen. Der Autor stellt die spezifischen wirtschaftlichen, kulturellen und geografischen Umstände seines Hauptdarstellers, von seiner Geburt bis zu seinem Tod dar.

   Es ist die Lebensgeschichte eines schweren Lebens, das zu Beginn mit extremer Armut und äußerlichen Schwierigkeiten behaftet ist. Es ist die Geschichte eines permanenten Lebenskampfes mit Zeiten von Ungleichgewichten, Konflikten, Widersprüchen und Veränderungen, um in der heutigen Welt Erfolg zu erlangen. (L.B.)                                                      

_________________________________________________________________________

În caz că sunteţi interesat(-ă) în achiziţionarea romanului, contactaţi-mă vă rog via e-mail-ul amintit în "Contact".