Meșterul Manole redivivus (Mânăstirea Chiajna-Giuleşti)

ISBN: 978-3-87707-889-1, Verlagsdruckerei Schmidt, 2013, 91413 Neustadt/Aisch, Germany, Limba: Română

De multe ori avem impresia că am mai pus piciorul în locuri pe care de fapt le vedem pentru prima oară în viaţă…

_________________________________

Gheorghe Culme – culme a puterii de a se jertfi pentru creație

Putem afirma, fără putința de a greși, că toate personajele exponențiale din cele patru cărți de proză (...Și diavolii mor cândva, Jertfa uitată, Jurnal de destin și Mănăstirea Chiajna-Giulești) sunt autorul, întrucât nu există nicio tresărire care să nu-i aparțină, nicio răsuflare măcar, nicio idee majoră, nicio atitudine, totul este închipuit de autor și trăit de acesta, la cea mai înaltă tensiune. Acest lucru nu înseamnă că literatura sa n-ar fi decât o simplă copie a vieții trăite aievea. Destinul personajelor întruchipează mai degrabă visul scriitorului Paul Lucian Letzner decât viața lui reală; îndărătul personajelor se ascunde personalitatea lui adevărată, sau reprezintă imaginea vieții din care autorul vrea să evadeze.

Gheorghe Culme, actantul romanului Mănăstirea Chiajna Giulești, aidoma celorlalți eroi ai cărților sale, lepădându-se de frică, se angajează ca un bun român în lupta pentru dobândirea pâinii și a libertății neamului său. Este dispus să facă orice sacrificiu pentru a-i elibera pe români de orice putere dictatorială. El se opune permanent nedreptății ca unui dat irațional. Fiind mistuit de focul creației, constructorul Gheorghe este un meșter Manole modern, care n-o zidește pe soția sa, Anca, la temeliile construcțiilor sale, ci se zidește pe sine însuși, pentru ca opera sa să dăinuie peste veacuri. (Daniel Nicolescu)

______________________________________

În caz că sunteţi interesat(-ă) în achiziţionarea romanului, contactaţi-mă vă rog via e-mail-ul amintit în "Contact".