Înconjurul lumii în opinci – 100.000 de kilometri pe jos

ISBN: 978-606-527-567-6, Editura (Con)texte Bacău, 2018. Limba: Română, 600 pagini

Carte dedicată celebrării centenarului celei mai de seamă înfăptuiri a neamului românesc: Unirea cea Mare de la 1 Decembrie 1918

Este o carte mai altfel construită decât cele anterioare, mai originală, o împletire de fapte adevărate, de ample cunoștințe de cultură generală - înglobând aici o multitudine de discipline abordate - și ficțiune bazată pe fapte reale, îmbinate armonios într-o structurare care la prima vedere este dificil de a fi încadrată într-un definit stil literar... Să se apropie mai mult de un jurnal de călătorie?... probabil! Dar, sunt multe lucruri de aflat și învățat din romanul lui Paul Lucian Letzner. Să nu uităm experiența lui de viață, pe care nu uită niciodată să o oglindească și să o împletească meșteșugit în narațiune... acolo unde se pretează. Transpare cu prisosință din scriere... stilul și principiile de viață pe care autorul le transpune din existența lui actuală. (L.B.)

..........................................................................................................................

Deopotrivă jurnalul de călătorie și roman de aventuri, Înconjurul lumii în opinci – 100.000 de kilometri pe jos, este cu mult mai mult decât atât. Din perspectiva protagonistului - Dumitru Dan - singurul supraviețuitor al incredibilei aventuri (întrucât ceilalți trei pier pe cale, rând pe rând, în circumstanțe tragice), Înconjurul lumii în opinci este și un Bildungsroman, un roman al formării, în măsura în care eroul ne apare , în final, pe deplin maturizat - consecință firească a vicisitudinilor înfruntate.

...Dincolo însă de aceste valențe informative, documentare, de delectare etc., Înconjurul lumii în opinci are, mai presus de toate, o meritorie importanță educativă, întrucât își propune - și reușește! - să inculce cititorilor români ideea apartenenței la un popor cu rădăcini străvechi (fără dar şi poate, cel mai vechi din Europa), dar dăruit/hărăzit cu alese însușiri artistice. De fapt, în aceasta a constat principala motivație şi obiectivul prioritar al călătoriei celor patru tineri patrioți: acela de a face cunoscute lumii întregi existenţa neamului nostru, cu pitoreștile sale obiceiuri și tradiții, cu folclorul său literar, muzical și coregrafic, dar și cu frumoasele sale straie, identice cu cele ale dacilor sculptați în piatră pe Columna lui Traian, inclusiv cu inconfundabilele opinci (veritabil brand de țară!), din care cei patru au rupt, în lungul lor periplu, nu mai puțin de 497 de perechi!

(Liviu Chiscop)

______________________________________________________________________________________

În caz că sunteţi interesat(-ă) în achiziţionarea romanului, contactaţi-mă vă rog via e-mail-ul amintit în "Contact".