Dezertor din lagărul comunist

ISBN: 978-606-527-526-3, Editura Alma Mater Bacău, 2016. Limba: Română

Roman premiat cu Premiul Special al Juriului la Festivalul Internaţional de Creaţie "Vrancea literară"_Panciu, 28.10.2017

   Transilvăneanul Paul Brand, fost inginer mecanic în marina comercială română, este interpelat insistent de jurnalistul Titel Cimpoieru de la ziarul „Tribuna realităţii”, pentru a obţine un interviu exploziv despre biografia celui care reuşise să se integreze în lumea germanică, după ce suportase toate necazurile vieţii în regimul ceauşist. Redactorul-şef al gazetei bucureştene spera, în anul 2009, să îmbunătăţească situaţia economică a publicaţiei prin mărirea tirajului, cu un asemenea subiect palpitant căutat de cititori…(Grigore Codrescu_Actualitatea literară nr.65-66.nov.-dec.- 2016)

  Spre deosebire de prozatoarea Herta Müller, de pildă, fugită şi ea din România şi stabilită în Germania, care se remarcă prin excese rechizitoriale la adresa foştilor conaţionali, asupra cărora aruncă doar săgeţi înveninate, semn că nu mai poate privi înapoi fără mânie, Paul Lucian Letzner, dimpotrivă, mărturiseşte că motivaţia producţiilor sale epice nu e alta decât intenţia/dorinţa de a-şi plăti datoriile morale faţă de patria natală. A fost nevoit să părăsească România în urmă cu trei decenii doar pentru a-şi împlini destinul în lumea liberă, dar se vede de la o poştă că se simtae încă puternic atras de ţara noastră, pe care o iubeşte cu pasiune pentru frumuseţile ei fără seamăn, admirându-i trecutul eroic şi fabulos şi încercând să o apere, pe cât îi stă în putinţă, de rapacitatea urmaşilor celor care ne-au distrus elitele în anii ’50, reveniţi acum sub chipul unor magnaţi ai finanţelor cu intenţia instaurării, la noi, a unui „regim de ocupaţie de factură modernă”. Campania instrumentată de aceştia – ne avertizează autorul prezentului roman – are drept obiectiv jefuirea avuţiei naţionale, precum şi distrugerea „stâlpilor de rezistenţă ai unităţii şi coeziunii poporului, ai credinţei noastre strămoşeşti, ai dorinţei românului de a trăi într-o ţară liberă şi independentă, în care să se simtă stăpân pe munca şi pe bogăţiile sale, valori pentru care şi-au dat viaţa generaţii întregi de înaintaşi”.

  Propunându-ne prototipul unui personaj exemplar – model de moralitate, de altruism, de tenacitate, de spirit justiţiar, de loialitate faţă de ţara natală – Dezertor din lagărul comunist are, înainte de toate, o lăudabilă valoare educativă, atât de necesară, în perpetuitate, generaţiilor tinere.

  În acelaşi timp însă, prin forţa talentului său nativ, Paul Lucian Letzner a ştiut să propună cititorului, prin proaspătul roman cu un titlu atât de incitant, o adevărată operă de artă în care datele realităţii sunt surprinse atât de relevant şi sintetizator, încât concurează cu cea mai autentică ficţiune. Aflat, cum spuneam, la a şaptea apariţie editorială, sigiliul stilistic al autorului e, de aici încolo, recognoscibil. Scrisă elegant şi expresiv, naraţiunea dinamică ţine cititorul în captivitatea unei respiraţii largi, de la început până la sfârşit, cu toate acestea deloc previzibilă, nici plictisitoare. Deşi este mai impregnat de informaţii personale şi documentare faţă de romanele precedente ale lui Paul Lucian Letzner, Dezertor din lagărul comunist se individualizează prin minuţiozitatea descrierii, prin autenticul construirii dialogurilor şi, mai ales, prin forţa evocării. (Liviu Chiscop)

În caz că sunteţi interesat(-ă) în achiziţionarea romanului, contactaţi-mă vă rog via e-mail-ul amintit în "Contact".